Op al onze overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn algemene voorwaarden toepassing. Deze kunt u hieronder raadplegen of worden op uw verzoek toegezonden.
AVC-condities voor binnenlands vervoer
CMR-condities voor grensoverschrijdend vervoer met in aanvulling daarop de AVC-condities zoals hierboven.
LSV2014-voorwaarden voor logistieke dienstverlening
VVT-voorwaarden bij hijswerkzaamheden
TLN-Algemene voorwaarden voor betalingscondities

Voorwaarden van derden worden niet ontvankelijk verklaard, tenzij anders overeengekomen. Prijsopgaves, aanbiedingen en offertes worden u altijd vrijblijvend en exclusief BTW aangeboden.

Dieseltoeslag wordt bepaald aan de hand van de brandstoftarieven excl. BTW uit de TLN brandstofmonitor.

Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

General terms and conditions apply to all our agreements and legal relationships. These can be consulted above and will be sent to you upon request in your preferred language. Conditions of third parties are not admissible, unless agreed otherwise.